Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.CUTCR.125104

125 x 104 x 8.1
Nbr/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.K5010.110094

110 x 94.5 x 6.3
Nbr/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.CUTCR.160139

160 x 139 x 8.1
Nbr/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.K6500.125101

101.51 x 125 x 5.1
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Piston seal GT3 629511 D.160x130x29,0 K1012-3

130 x 160 x 29
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Piston seal GT3 314236 D.080x060x15,2 K1012-3

60 x 80 x 15.2
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GERT0.040000

40 x 32.5 x 3.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GER00.012000

12 x 7.1 x 2.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GERL0.016000

16 x 11.1 x 2.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.NPS00.016000

16 x 11.1 x 2.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước