Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

161600025036

25 x 36 x 3.9
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GT700.703200

71 x 56 x 22.5
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TO700.100080

100 x 80 x 40
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TO700.165140

165 x 140 x 46
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GT700.704820

105 x 90 x 27
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TG800.130110

130 x 110 x 45
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TO700.130110

130 x 110 x 40
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TTS00.512000

14 x 22 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GIR00.025000

25 x 35.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.016000

16 x 23.3 x 3.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn