Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

Rod seal TG5 767669 D.195x170x037,2

170 x 195 x 37.2
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

161600025036

25 x 36 x 3.9
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Rod seal GT7 279220 D.071x056x22,5 S1012-7

56 x 71 x 22.5
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Rod seal TO7 393314 D.100x080x40/41,2 S101207

80 x 100 x 40
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Rod seal TO7/1 649551 D.165x140x46/47,4

1400 x 165 x 46
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Rod seal GT7 413354/2 D.105x090x27 S1012-7

90 x 105 x 27
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Rod seal TG8 511433 D.130x110x45 S1012-7

110 x 130 x 45
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Rod seal TO7/1 511433 D.130x110x40/41,2

110 x 130 x 40
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TTS00.512000

14 x 22 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

GIR 0250 OR-4118 D.025x035,7x4,2

25 x 35.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn