Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

ME-2-WPB1 1/4*1 3/4*5/16

x x
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SF Wiper seal ADM 55 PU D.020x032x6/9

20 x 32 x 6
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-SF Wiper seal ADM 55 PU D.170x190x10/14

170 x 190 x 10
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SF Wiper seal PW 70/U D.070x084x8/11

70 x 84 x 8
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SF Wiper Seal 10PW 170/U D.170x190x10

170 x 190 x 10
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal ASR 5725 D.025x035x6 NBR

25 x 35 x 6
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal ASR 5730 D.030x040x6 NBR

30 x 40 x 6
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal ASR 44518 D.018x026x4,5 NBR

18 x 26 x 4.5
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal ASR 5745 D.045x055x6 NBR

45 x 55 x 6
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal PIW 20-26 D.020x026x3,6

20 x 26 x 3.6
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước