Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

AGI 025/2 D.025x029x09,70 STD

25 x 29 x 9.7
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGE 080 D.080x074x12,80 STD

80 x 74 x 12.8
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGE 080/S D.080x075x09,5/9,7 STD

75 x 80 x 9.5
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGI 045/S2 D.045x051x12,5/12,7 STD

45 x 51 x 12.5
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGI 045/S D.045x050x9,4/9,7 STD

45 x 50 x 9.4
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AGI 050/S D.050x055x9,5/9,7 STD

50 x 55 x 9.5
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGI 070/S2 D.070x076x19,20 STD

70 x 76 x 19.2
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGI 080 D.080x086x12,80 STD

80 x 86 x 12.8
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGI 090 D.090x096x12,80 STD

90 x 96 x 12.8
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AGI 120 D.120x126x12,80 STD

120 x 126 x 12.8
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn