Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.REN55.160170

160 x 170.5 x 7.1
Ptfe/Carbon HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.HC021.025031

25 x 31.2 x 4.8
Ptfe/Carbon HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn