Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A11-SF Wiper seal ADM55 D.38x50x7/10 PU/metal

38 x 50 x 7
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A02B.0550.0630.070.100HPU

55 x 63 x 7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A11-A.90x105x5,7/8 Ecopur

90 x 105 x 5.7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Phớt chắn bui-Wiper A02-B.30x40x5/9 HPU

30 x 40 x 5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A02B.0350.0440.045.070HPU

35 x 44 x 4.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A11P.1200.1300.060.8HPU

120 x 130 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A11-SF Wiper seal ADM 55 PU D.030x042x6/9 METAL

30 x 42 x 6
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A62-C Wiper seal WS23 D.110x130x8 GPK

110 x 130 x 8
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S03-SA Wiper seal AM44 D.040x050x5 GPA PU

40 x 50 x 5
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-SF Wiper seal WS-D24 PU D.045x057x7/10

45 x 57 x 7
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước