Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A65 Wiper seal BWH 025-035 D.025x035x11,2

25 x 35 x 11.2
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A69 Wiper seal CSA D.030,0x040x6,5/7 AUDIP

30 x 40 x 6.5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SJ Wiper seal 30-035 D.035x045x7/9,5 NIPSL

35 x 45 x 7
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A65 Wiper seal BWH 050-060 D.050x060x12,2

50 x 60 x 12.2
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A68 Wiper seal 220x242,2x6,3/13

220 x 242.2 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG CẮT CNC Đặt trước

Wiper W2-031 NBR 2-142 D.058,00x064,80x5

58 x 64.8 x 5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper WTFE-5 100/1 D.100x106,8x5 -GHF

100 x 106.8 x 5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Wiper A27-SA.238x248x7,5

238 x 248 x 7.5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG CẮT CNC Đặt trước

Wiper WTFE-5 240 D.240x256x9,5-GHF

240 x 260 x 9.5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper seal A02-B.32x41x5/8 Ecopur

32 x 41 x 5
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn