Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

S01P.2000.2200.160HPU

200 x 220 x 16
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.2200.2350.180HPU

220 x 235 x 18
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0300.0400.060HPU

30 x 40 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.50x70x12,0 NBR

50 x 70 x 12
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0700.0850.095HPU

70 x 85 x 9.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0550.0650.070HPU

55 x 65 x 7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.74x82x3,5 NBR

74 x 82 x 3.5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.40x56x8,0 NBR

40 x 56 x 8
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S09F3.OR4162.0380.0487.042

38 x 48.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0350.0450.060HPU

35 x 45 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn