Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

Wiper seal A02-B.40x51.5x5/8.5 Ecopur

40 x 51.5 x 5
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A02-B.55x63x5/7 Ecopur

55 x 63 x 5
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A02-B.45x55,7x6,5/8 HPU

45 x 55.7 x 6.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A02 Wiper seal K09-015 PU D.015x023x4

15 x 23 x 4
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper GHK 125157 D.032x040,60x5,30

32 x 40 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper seal GHK 196228 D.050x058,60x5,30

50 x 58.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper seal K11-150/1 D.150x166x8

150 x 166 x 8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper seal GHK 866944 D.220x240x10,20

220 x 240 x 10.2
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A05-B Wiper AE 40 RASC NBR GHM D.035x047,6x5,3/7

35 x 47.6 x 5.3
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper VITON AM43 D.030x040x5/8

30 x 40 x 5
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn