Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

Rod seal S01-R.210x235x15,0 NBR

210 x 235 x 15
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0224.0300.050HPU

22.4 x 30 x 5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0280.0360.080HPU

28 x 36 x 8
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.31x40x5,0 NBR

31 x 40 x 5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.32x40x8,0 NBR

32 x 40 x 8
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K22-056/3 PU D.056x071x11,4/12,4

56 x 71 x 11.4
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Rod seal S01-R.12x20x4 NBR

12 x 20 x 4
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.25,5x35x8 NBR

25.5 x 35 x 8
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.19x28,5x8 NBR

19 x 28.5 x 8
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.60x70x6 NBR

60 x 70 x 6
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn