Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

Rod seal S01-P.60x70x11 Ecopur

60 x 70 x 11
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-P.70x85x6,5 HPU

70 x 85 x 6.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-P.75x80x6 HPU

76 x 80 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-P.140x160x6,5

140 x 160 x 6.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-P.240x265x19 PU

240 x 265 x 19
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01P.35x45x6

35 x 45 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S06-P.33x40x5,5 Ecopur

33 x 40 x 5.5
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S06-P.92x101,5x6 Ecopur

92 x 101.5 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S06-R.73x82x6,5 NBR

73 x 82 x 6.5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S06-R.80x93x9 NBR

80 x 93 x 9
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn