Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

Rod seal S08-R.73x82,5x6,2 NBR

73 x 82.5 x 6.2
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-P.48x57x7

48 x 57 x 7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

NCR 35 N2-075 NBR 2-128 D.035x042,3x3,2 S09-E

35 x 42.3 x 3.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Rod seal NCR 36 N3-075 NBR 2-223 D.036x046,7x4,2

36 x 46.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn