Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

GIR 0160 OR-3075 D.016x023,3x3,2 S09-E Rod seal

16 x 23.3 x 3.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

GIR 0240 OR-4112 D.024x034,7x4,2 S09-E Rod seal

24 x 34.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

GIR 0280 OR-4131 D.028x038,7x4,2 S09-E Rod seal

28 x 38.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Rod seal NCR 32 N3-075 NBR 2-221 D.032x042,7x4,2

35 x 45.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

NCR 035 N3-075 NBR 5-321 D.035x045,7x4,2 S09-E

35 x 45.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Rod seal GIR 0400 OR-6187 D.040x055,1x6,3 S09-E

40 x 55.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

GIR/L 0450 OR-4200 D.045x055,7x4,2 S09-E Rod seal

45 x 55.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

NCR 045 N3-075 NBR 5-701 D.045x055,7x4,2 S09-E

45 x 55.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.050000

50 x 65.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.056000

56 x 71.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn