Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A62-C Wiper seal WS23 D.038,1x050,8x6,35 GPK

38.1 x 50.8 x 6.35
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A65 Wiper seal AUNIPSL 49072211 D.025x035x7,3/10,4

25 x 35 x 7.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A65 Wiper seal AUNIPSL 49072208 D.012x022x7/10,4

12 x 22 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AUNIPSL D.020x030x7/10,4 407287 PU

20 x 30 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AUNIPSL D.018x028x7/10,4 49076089 PU

18 x 28 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AUNIPSL D.030x040x7,3/10,4 431462 PU

30 x 40 x 7.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A65 Wiper seal AUNIPSL D.032x042x7,3/10,4 PU

32 x 42 x 7.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Wiper WTFE-5 022 OR-3100 D.022x029,6x4,2-GHF

22 x 29.6 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper GHF 040 OR-3168 D.040x046,8x5 WTF2

40 x 46.8 x 5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper WTFE-5 040 OR-3175 D.040x048,8x6,30-GHF

40 x 48.8 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước