Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

Wiper WTFE-5 050 OR-3212 D.050x058,8x6,30-GHF

50 x 58.8 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper A27-SA.190x206x9,5

190 x 206 x 9.5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG CẮT CNC Đặt trước

Wiper WTFE-5 100 D.100x112,2x8,10 487-GHF

100 x 112.2 x 8.1
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper GHF 125 OR-4500 D.125x133,8x6 WTF2

125 x 133.8 x 6
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper GHF 200 OR-4800 D.200x208,8x6 WTF2

200 x 208.8 x 6
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Wiper GHF 240 OR-4950 D.240x248,8x6 WTF2

240 x 248.8 x 6
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

WTR 2400B/5-55/N D.240x256x9,5

240 x 256 x 9.5
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Wiper seal RAS POLIESTERE D.080x092,2x7,2/12

80 x 92.2 x 7.2
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper seal K06-019 PU D.019,05x028,49x4,46/7,15

19.05 x 28.46 x 4.46
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper seal K06-035 PU D.035x043x5

35 x 43 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước