Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A02-SA Wiper seal GHK 177216 D.045x055,60x5,30

45 x 55.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A02-SA Wiper seal GHK 472519 D.120x132,20x7,10

120 x 132.2 x 7.1
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A73 Pneumatic seal DIP-040-VITON D.040x050x7,8

40 x 50 x 7.8
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal GHM 314346 D. 080x088,60x5,30

80 x 88.6 x 5.3
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal GHM 866944 D. 220x240,00x10,20

220 x 240 x 10.2
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A05-B Wper seal GHM 047070 D. 012x018,60x3,80

12 x 18.6 x 3.8
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A73 Pneumatic seal DIP-PU-050/1 D.050x060x6,2/7,8

50 x 60 x 7.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A05-B Wiper seal K52-NBR-012 D.012x16,5x3,7/4 ASR

12 x 16.5 x 3.7
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal GHM 9441024 D. 240x260x10/18

240 x 260 x 10
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B wiper seal VITON GHM 220251 D.056x064,6x5,3

56 x 64.6 x 5.3
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước