Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

AN POLIESTERE KT200B- D.125x119x15

125 x 119 x 15
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

FA BUSSOLA D.270x260x33 PISTON HUNGER

260 x 270 x 33
POM-PTFE-Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

FA BUSSOLA D.250x240x33 PISTON HUNGER

240 x 250 x 33
POM-PTFE-Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

FA BUSSOLA D.400x388x35 PISTON HUNGER

388 x 400 x 35
POM-PTFE-Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Guiding Tape GTN 20200 Polyester+PTFE T.020,0x2

0 x 2 x 20
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Guiding Tape GTN 20250 Polyester+PTFE T.025,0x2

0 x 2 x 25
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Guiding Tape GTN 25200 Polyester+PTFE T.020,0x2,5

0 x 2.5 x 20
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Guiding Tape GTN 25097 Polyester+PTFE T.009,7x2,5

0 x 2.5 x 9.7
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Guiding Tape GTN 25150 Polyester+PTFE T.015,0x2,5

0 x 2.5 x 15
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Guiding Tape GTN 25250 Polyester+PTFE T.025,0x2,5

0 x 2.5 x 25
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn