Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

S01-P Rod seal K21-PU-003/2 D.003x008x3,5/4

3 x 8 x 3.5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 014-21 D.014x021x5/5,8

14 x 21 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 020-30 D.020x030x7/8

20 x 30 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P ROd seal K22-PU-022/6 D.022x029x5/6 TTI

22 x 29 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 022-30 D.022x030x5,8/6,3 STD

22 x 30 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 025-33/3 D.025x033x6/7 STD

25 x 33 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 028-36 D.028x036x5,8/6,3 STD

28 x 36 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 030-40/3D.030x040x5,8/6,3 STD

30 x 40 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 030-40/2L D.030x040x6/7

30 x 40 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 032-40 D.032x040x5,8/6,3 STD

32 x 40 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước