Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A05-B Wiper seal VITON GHM 314362 D.080x092,2x7,10

80 x 92.2 x 7.1
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal GHM 354401 D. 090x102,20x7,10

90 x 102.2 x 7.1
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal VITON GHM 354401 D.090x102,2x7,10

90 x 102.2 x 7.1
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal VITON GHM 393440 D.100x112,2x7,10

100 x 112.2 x 7.1
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A05-B Wiper seal VITON GHM 629688 D.160x175,2x10,1

160 x 175.2 x 10.1
Viton HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.018x028x5/7

18 x 28 x 5
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A03-SA Wiper seal AM43 NBR D.035x045x7/10

35 x 45 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.050x060x7/10

50 x 60 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.050x065x7/10 1134

50 x 65 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.070x080x7/10

70 x 80 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn