Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.075x085x7/10 295334/C

75 x 85 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal GHW 045 177208 D.045x053,60x5,30

45 x 53.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.095x105x7/10

95 x 105 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal GHT/RM D.100x110x7/10

100 x 110 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S03-SA Wiper seal AM43 NBR D.150x165x9 16544 DAS

150 x 165 x 9
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal AM43 NBR D.020x032x7/10

20 x 32 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A02-SA Wiper seal GHK 220259 D.056x066,60x5,30

56 x 66.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper seal GHK 314346 D.080x088,60x5,30

80 x 88.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A02-SA Wiper seal PU 6 40422112 D.090x102,2x12

90 x 102.2 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SJ Wiper seal K30-035 D.035x045x7/9,5 NIPSL

35 x 45 x 7
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn