Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

S01-P Rod seal TTI 050-60/L D.050x060x7/8 STD

50 x 60 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S08-P Rod seal TTS 654/LD.050x060x9/10

50 x 60 x 9
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 055-75 D.055x075x12/13

55 x 75 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal K33-065/4 PU D.065x075x6

65 x 75 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 070-80/3-L D.070x080x8/9

70 x 80 x 8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 070-90 D.070x090x12/13

70 x 90 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal RSA 080-090/10 D.080x090x10

80 x 90 x 10
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 090-105/L D.090x105x9/10

90 x 105 x 9
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 090-105/3 D.090x105x11,5/12,5

90 x 105 x 11.5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 090-110 D.090x110x12/13

90 x 110 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước