Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A02-SA Wiper seal GHK 055078 D.014x020,60x3,80

14 x 20.6 x 3.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.WED00.02803650

28 x 36 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.WED00.035043

35 x 43 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GHW00.035000

35 x 43.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A02-SA Wiper seal K06-090 PU D.090x102x7

90 x 102 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SF Wiper seal S-D24 PU D.055x069x8/11

55 x 69 x 8
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SF Wiper seal ADM 55 PU D.025x037x6/9

25 x 37 x 6
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal WS-22 D.025x035x7/10

25 x 35 x 7
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.AD480.022028

22 x 28.6 x 3.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GHW00.022000

22 x 30.6 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước