Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

S01-P Rod seal K33-110/1 PU D.110x125x12

110 x 125 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 125-145/1 D.125x145x15/16

125 x 145 x 15
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal K96-140 D.140x160x12

140 x 160 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S01-P Rod seal TTI 200-220/1 D.200x220x15/16

200 x 220 x 15
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal K32-PU 26 D.260x280x14,6/15,6 TTI

260 x 280 x 14.6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 090-105/1 D.090x105x12/13

90 x 105 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S1012-5 GT5 767669 D.195x170x037,50

195 x 170 x 37.5
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

S1012-5 TG5 767669 D.195x170x037,2

195 x 170 x 37.2
Nbr/Fabric HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 010-18 D.010x018x5,8/6,3

10 x 18 x 5.8
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01-P Rod seal TTI 030-40/1 D.030x040x10/11

30 x 40 x 10
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn