Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A11-SL GHW 025 098129 D.025x033,60x5,30

25 x 33.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal GHW 028 110141 D.028x036,60x5/7

28 x 36.6 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GHW00.032000

32 x 40.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal GHW 040157188 D.040x048,60x05,3

40 x 48.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal AD 48 GHW POLI D.045x053x5

45 x 53 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal K27-050/3 PU D.050x058x4,5

50 x 58 x 4.5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal AD 48 GHW POLI D.050x058x5

50 x 58 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper seal AD 48 GHW POLI D.055x063x5

55 x 63 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper WED 090-100 D.090x100x6/6,8 GHW

90 x 100 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A11-A Wiper GHW 090 354401 D.090x102,20x07,10

90 x 102.2 x 7.1
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước