Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.TF040.009504

0 x 9.5 x 4
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF040.019504

0 x 19.5 x 4
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF040.050004

0 x 50 x 4
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AGE 095 D.095x089x12,80 STD

89 x 95 x 12.8
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

F03F3.0455.0555.040

45.5 x 55.5 x 4
Ptfe/Bronze HÀNG CẮT CNC Có sẵn

FI 12 D.012x016x09,70 POM

12 x 16 x 9.7
Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

F01-P.125x117x18 Phenolic Resin

117 x 125 x 18
Phenolic Resin HÀNG CẮT CNC Có sẵn

F01-F.200x195x9,2 PTFE2

195 x 200 x 9.2
PTFE/Glass HÀNG CẮT CNC Đặt trước

ANELLO FENOLICO/PTFE D.045x050x15

45 x 50 x 15
Phenolic Resin + PTFE HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ANELLO FENOLICO D.045x050x9,7

45 x 50 x 9.7
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn