Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

K01P.1850.1700.010HPU

170 x 185 x 10
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K01P.0850.0750.060HPU

75 x 85 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K01P.0850.0750.080HPU

75 x 85 x 8
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K01P.1700.1550.090HPU

155 x 170 x 9
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K08F3.OR124.0400.0325.032

32.5 x 40 x 3.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K01R.0320.0260.045NBR

26 x 32 x 4.5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K01R.0335.0225.090NBR

22.5 x 33.5 x 9
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K08F3.OR216.0400.0290.042PTFE3

29 x 40 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K08F2.OR429.1500.1290.081PTFE2

129 x 150 x 8.1
Ptfe2/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

K01P.2200.1950.160HPU

195 x 220 x 16
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn