Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.TSE00.2121AI

75 x 90 x 11.5
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

S01P.0700.0900.100HPU

70 x 90 x 10
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S09F2.OR343.09001051.063

90 x 105.2 x 6.3
Ptfe2/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S09F2.OR346.10001151.063

100 x 115.1 x 6.3
Ptfe2/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.1150.1300.125HPU

115 x 130 x 12.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.1270.1400.120HPU

127 x 140 x 12
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.1100.1200.060HPU

110 x 120 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S09F2.OR247.2400.2605.081

240 x 260.5 x 8.1
Ptfe2/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.34,7x44,7x6 NBR

34.7 x 44.7 x 6
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0450.0550.060HPU

45 x 55 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn