Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A11-A Wiper seal WED 110-125 D.110x125x8,5

110 x 125 x 8.5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A03-SA Wiper seal GPA D.070,00x080,00x07/10

70 x 80 x 7
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A03-SA Wiper seal AM44 D.170x190x10/14 GPA

170 x 190 x 10
Pu/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-SC Wiper seal K10-210 NBR D.210x225x9,5/13 GPW

210 x 225 x 9.5
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A64 Matal scraper 20DR 90 RAS METAL D.090x106x8,5

90 x 106 x 8.5
Nbr/Steel/Brass HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A64 Metal scraper CS RAS METAL D.080x096x8/8,5

80 x 96 x 8
Nbr/Steel/Brass HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

A64 Metal scraper CS RAS METAL D.130x150x8,5/9 WM

130 x 150 x 8.5
Nbr/Steel/Brass HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

Wiper seal A02-B.90x105x6/12 HPU

90 x 105 x 6
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A11A.1400.1550.070.09HPU

140 x 155 x 7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A02B.0140.0180.032.039NBR

14 x 18 x 3.2
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn