Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

ANELLO FENOLICO D.075x080x15

75 x 80 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

ANELLO POLIESTERE/PTFE D.075x080x9,7

75 x 80 x 9.7
POLIESTERE PTFE HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ANELLO FENOLICO D.070x075x15

70 x 75 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ANELLO FENOLICO/PTFE D.050x055x15

50 x 55 x 15
Phenolic Resin + PTFE HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

ANELLO FENOLICO D.050x055x15

50 x 55 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

ANELLO FENOLICO/PTFE D.075x080x15

75 x 80 x 15
Phenolic Resin + PTFE HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

ANELLO FENOLICO D.140x145x20

140 x 145 x 20
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ANELLO FENOLICO D.250x245x25

245 x 250 x 25
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ANELLO POLIESTERE D.105x110x5,6

105 x 110 x 5.6
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ANELLO POLIESTERE/PTFE D.120x125x9,7

120 x 125 x 9.7
POLIESTERE PTFE HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước